Kilohinta, 2012. Öljy kankaalle 60x80cm.

Kilohinta, 2012. Öljy kankaalle 60x80cm.