Beibi Picasso, 2007. Öljy kankaalle. Yksityiskokoelmassa.

Beibi Picasso, 2007. Öljy kankaalle. Yksityiskokoelmassa.